Результати першого опитування – розвиток МСП Чернігівщини

0

Chernihiv-pilot-UAЗ 5 по 9 лютого 2018 року було проведено перше опитування бізнес спільноти Чернігівщини, у ході якого було визначено основні потреби місцевого бізнесу та перепони для його розвитку у Чернігівській області, а також у містах Чернігів та Ніжин.

 

Отримані результати були опрацьовані робочими групами Чернігова та Ніжина, а також Чернігівської області. Вони були взяті за основу при розробці найбільш важливих напрямків підтримки, яких потребує бізнес у регіоні.

 

З результатами проведених робочими групами аналізів ви можете ознайомитись нижче.

 

Чернігівська область:

 

Порівняльні переваги сектору МСП Чернігівської області

 

 • Входження до ТОП 10 областей України з найкращим бізнес-кліматом та 6 за показником «Довіри до влади»
 • Наявний науковий, підприємницький потенціал, ресурсні можливості (землі, ліси тощо)
 • Запровадження сучасних елементів інфраструктури підтримки підприємництва
 • Реалізація коштом бюджету спеціалізованих програм підтримки підприємництва

 

SWOT аналіз МСП Чернігівської області

 

Сильні сторони МСП Слабкі сторони МСП
1.   Наявність виробничого, туристичного, наукового, підприємницького потенціалу2.   Частка МСП у загальній кількості підприємств області становить 99,9%3.   Легка реєстрація бізнесу4.   Конкурентна вартість праці

5.   Високоякісний людський капітал

6.   Швидка маневровість, мобільність, адаптивність бізнесу до нових потреб ринку, зміни попиту

7.   Підтримка бізнесу місцевими органами влади, доброзичливе ставлення органів державного нагляду (контролю)

8.   Налагоджений постійний та відкритий діалог влади з представниками бізнесу, громадськістю з метою вирішення проблемних питань

9.   Висока соціальна активність підприємницького середовища

1.         Значна експортна орієнтація на ринки ЄАЕС2.         Недостатньо розвинута інфраструктура підтримки підприємництва3.         Зношеність основних фондів МСП, недостатня завантаженість виробничих потужностей4.         Високий рівень сприйняття корупції підприємницьким середовищем, тінізація економіки

5.         Недостатня кваліфікація робочої сили

6.         Територіальна диференціація розвитку МСП

7.         Складність доступу до земельних ресурсів

8.         Недостатність фінансових ресурсів, високі відсоткові ставки за кредитами банків

9.         Фінансова неспроможність забезпечити вихід на ринки ЄС

10.     Міграція трудових ресурсів до Києва та за кордон

11.     Складність підключення до електромереж

Можливості для розвитку МСП Загрози для розвитку МСП
1.         Проведення процесів дерегуляції, децентралізації2.         Зростання замовлень місцевої влади щодо надання послуг, купівлі товарів, продукції3.         Подальший розвиток публічних закупівель4.         Гарні кліматичні умови для ведення сільськогосподарської діяльності

5.         Вигідне економіко-географічне розташування, транзитний потенціал, наявність магістральних доріг міждержавного значення

6.         Значний ресурсний потенціал (землі, ліси тощо)

7.         Посилення підтримки з боку ЄС (COSME, HORIZON), міжнародних донорів

8.         Розширення спроможності банківського сектору кредитувати МСП

9.         Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

10.      Підтримка створення кластерів

11.      Краща координація структур, які надають підтримку МСП на загальнодержавному та місцевому рівнях

1.   Загострення військового конфлікту на сході України, розширення його території2.   Повільне відновлення економіки, збільшення її тінізації3.   Погіршення макроекономічної та демографічної ситуації4.   Низька платоспроможність населення та рівень соціально-економічного забезпечення громадян

5.   Нестабільне законодавство, в т.ч. податкове

6.   Збільшення відтоку трудових кадрів (в т.ч. робочих спеціальностей) за кордон

7.   Високий рівень монополізму транспортної та енергетичної сфер

8.   Недостатність державної підтримки МСП

9.   Слабкість механізмів захисту та протидії рейдерству

 

Місто Чернігів:

 

Порівняльні переваги сектору МСП м. Чернігова

 

 • Розвинені міжрегіональні та міжнародні соціально-економічні зв`язки
 • Прагнення бізнесу та влади згуртуватись для розбудови міста
 • Готовність  експортерів-виробників підвищувати якість продукції до стандартів ЄС
 • Впровадження нових форм компенсаторних механізмів для підприємств міста коштом міського бюджету
 • Використання енергозберігаючих технологій на підприємствах міста
 • Проходження доріг європейського маршруту (Е95)

 

SWOT аналіз МСП  м. Чернігова

 

Сильні сторони МСП Слабкі сторони МСП
1.       Один з найкращих в Україні ЦНАП2.       Легка реєстрація МСП3.       Зниження місцевих податків4.       Дешева робоча сила

5.       Дієва міська Програма з підтримки МСП з повним фінансовим забезпеченням

6.       Налагоджений діалог у форматі Влада-Бізнес

7.       Чесна конкуренція

8.       Гнучкість сектору МСП

1.    Низька кваліфікація робочої сили2.    Складність доступу до інженерних мереж (електроенергія, газ)3.    Обмежені земельні ресурси4.    Дорогий фінансовий ресурс

5.    Незручний залізничний зв’язок

6.    Невідповідність більшості продукції стандартам ЄС

7.    Недостатнє розуміння культури ведення бізнесу

Можливості для розвитку МСП Загрози для розвитку МСП
1.       Значна кількість незайнятих ніш для ведення бізнесу2.       Розширення торгових зв’язків з ЄС3.       Діяльність міжнародних програм із розвитку МСП, доступ до кращих практик ведення бізнесу4.       Розвиток технопарків

5.       Розвиток міста представниками соціально-відповідального бізнесу

6.       Зростання попиту на туристичні послуги

7.       Розвиток електронного врядування

8.       Розвиток інформаційних технологій

9.       Близькість до кордону

10.   Зацікавленість країн ЄС у розміщенні виробничих потужностей у м. Чернігові

1.    Витискання торговельними мережами місцевого бізнесу, експансія київського бізнесу2.    Природні монополії3.    Зростання тарифів на енергоносії4.    Посилення тінізації бізнесу

5.    Міграція, відтік населення працездатного віку

6.    Недосконалість податкової системи

7.    Інфляція, зниження платоспроможності населення

8.    Політична нестабільність

 

 

Місто Ніжин:

 

Порівняльні переваги сектору МСП м. Ніжина

 

 • Згуртованість до дій, висока громадська активність
 • Швидке реагування на потреби ринку
 • Забезпечення місцевих ринків товарами й послугами, вирішення соціальних проблем, надання послуг у сфері освіти, охорони здоров’я, культури тощо
 • Значне джерело наповнення місцевого та державного бюджетів

 

SWOT аналіз МСП  м. Ніжина

 

Сильні сторони МСП Слабкі сторони МСП
1.       Ефективна Рада підприємців2.       Відкритість влади для бізнесу, доброзичливий підхід контролюючих органів3.       Спрощені процедури у ЦНАП4.       Наявність відділення ТПП

5.       Розвинена освітня інфраструктура для підготовки та перепідготовки кадрів

6.       Актуальний Генеральний план міста (прийнятий у 2017 році)

7.       Наявність вільних площ для організації ведення бізнесу

8.       Наявність вільних земельних ділянок та можливість підведення до них комунікацій

9.       Ділова активність МСП

1.   Низький рівень промислового виробництва2.   Низький рівень наукоємності продукції3.   Неспроможність до виходу на зовнішні ринки4.   Недосконалість місцевої системи моніторингу розвитку МСП

5.   Відтік робочої сили, дефіцит кадрів робітничих професій

6.   Неконкурентна заробітна плата

7.   Нерозвинута туристична інфраструктура

Можливості для розвитку МСП Загрози для розвитку МСП
1.      Зростання доходів місцевих бюджетів внаслідок децентралізації2.      Розвинена транспортна інфраструктура, логістика та зручне географічне розташування3.      Туристично-привабливі об’єкти (музеї, церкви, монастирі) та бренди міста (ніжинський огірок, М. Гоголь)4.      Розширення підтримки МСП донорами, приєднання до COSME та Горизонт-2020

5.      Спрощення податкового адміністрування для МСП

6.      Підтримка створення кластерів, індустріально-технологічних парків, бізнес-інкубаторів

7.      Вдосконалення підготовки кадрів необхідних професій для потреб бізнесу

8.      Реалізація принципу «Спочатку думай про мале»

9.      Популяризація підприємницької культури

10.  Розвиток виробничих та інформаційних технологій, альтернативної енергетики

11.  Зростання попиту на туристичні та супутні послуги

1.          Зростання тиску на МСП через збільшення мінімальної заробітної плати, податків та штрафів2.          Монополії (газова, енергетична), подорожчання енергоносіїв3.     Часті зміни в податковому законодавстві4.     Складний доступ до фінансових ресурсів, високі відсоткові ставки

5.     Ріст інфляції та девальвація національної валюти

6.     Зростання тіньового бізнесу

7.     Активізація військових дій на Сході України

8.     Швидке старіння та зменшення кількості населення, від’ємне міграційне сальдо

 

Довідково:

Опитування, проводилося Чернігівською ОДА, Чернігівською та Ніжинською міськими радами спільно з проектом міжнародної технічної допомоги FORBIZ в рамках ініціативи «Підтримка ЄС України у відновленні її економіки» (EU4Busines), що фінансується коштом Європейського Союзу.

 

Про Пілотну Програму FORBIZ з розвитку політик підтримки МСП в регіонах 

Залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.