Перегляд: Фінансовий менеджмент

Складно визначити суть фінансів точніше, ніж це зробив відомий американський інвестор Л. Дж. Гітман. Згідно з його баченням фінанси — це мистецтво та наука управління грошима. Практично всі люди та організації або заробляють гроші, або збирають, або витрачають, або вкладають. Отже, категорія фінансів охоплює процеси, інститути, ринки та інструменти, пов’язані з рухом грошей між окремими особами, організаціями та урядами. В такому контексті: фінанси — це наука та мистецтво управління надходженням і витрачанням дефіцитних грошових ресурсів протягом певного періоду для досягнення конкретних цілей. В умовах дефіциту фінансових ресурсів для бізнес-об’єднання важливо забезпечити їх приплив у потрібному обсязі в потрібний час. Це означає, що для бізнес-об’єднання грамотне управління фінансами є життєво необхідним.
Діяльність бізнес-об’єднання пов’язана з отриманням грантів, пожертвувань або надходжень від членів БО. І ці ресурси є для бізнес-об’єднання є основними джерелами доходу, які в деяких випадках доповнюються торговельною діяльністю. Бізнес-об’єднання діють як неприбуткові організації, але при цьому належне управління фінансовою діяльністю гарантує їм, що в них є і буде достатньо ресурсів для досягнення своїх цілей, що бізнес-об’єднання є і буде платоспроможним і стійким.

Фінансове управління бізнес-об’єднанням|Посібник

0

Фінанси для бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств: посібник / Марина Лазарева – Київ: 2017 – 70 с.

Ключові теми, які розглядаються:

 • Фінансове управління бізнес-об’єднаннями: базові поняття
 • Організація фінансового управління в бізнес-об’єднаннях
  • Оцифровування цілей
  • Вибудовування фінансової структури
  • Забезпечення фінансової звітності
  • Формування балансу
  • Складання звіту про прибутки та збитки
  • Складання звіту про рух грошових коштів
  • Відстеження та аналіз показників фінансового стану бізнес-об’єднання
 • Бюджетування в бізнес-об’єднаннях
 • Фінансове прогнозування та планування: базові поняття
 • Практикум з формування бюджету
 • Крок 1. Складання прогнозу та бюджету доходів / надходжень грошових коштів
 • Крок 2. Складання бюджету руху грошових коштів
 • Крок 3. Побудова прогнозного балансу
 • Крок 4. Коефіцієнтний аналіз

Завантажити посібник “Фінанси для бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств”

Читати онлайн:

Посібник розроблено Києво-Могилянською Бізнес Школою (kmbs) в рамках реалізації проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

kmbs meeting point із Олегом Стринжою: Політика НБУ щодо малого і середнього бізнесу

0

Зустріч керівників та лідерів бізнес-об’єднань малого і середнього бізнесу із Олегом Стринжою для обговорення теми «Політика НБУ щодо малого і середнього бізнесу».

Олег Стринжа – Директор департаменту фінансового контролінгу Національного банку України з квітня 2015 до сьогодні. Виконавчий директор Німецько-українського фонду.
Сфера відповідальності: Стратегічне, річне планування та квартальні прогнози – балансу, доходів та витрат, розподілу прибутку; моделі планування, контроль дохідності, контроль бухгалтерського обліку; планування та контроль адміністративних витрат (обґрунтованість, економічний ефект, адекватність процедури і ціни закупівлі); управління витратами – Cost-Mindset та Cost-Allocation (ABC costing); фінансовий контроль проектів та окремих структурних одиниць; управлінська звітність факт/план; член Комітетів НБУ – Бюджетного, Тендерного, Кредитного, КУАП; керування та участь в Проектах НБУ; Впровадження рекомендацій OECD протидії BEPS (base erosion and profit shifting); розвиток Німецько-Українського Фонду – 07/2016-2017; Адмін Рада Фонду Гарантування Вкладів Фізичних Осіб – з 01/2017.

Попередня професійна діяльність:
04/2013-04/2015 Банк Ренесанс Капітал, Заступник Голови Правління з фінансово-адміністративних питань
05/2007-04/2013 Універсал Банк, Фінансовий Директор, Член Правління
05/2006-05/2007 Банк Руський Стандарт, Фінансовий Директор, Член Правління
09/2004-05/2007 Банк ПЕКАО Україна, Директор Департаменту Ризик Менеджменту
04/2001-09/2004 ІНГ Банк Україна, Заступник Ризик Менеджера
08/1998-04/2001 Банк Сосьєете-Женераль Україна, керівник відділу кредитного аналізу

Освіта:
Київський Державний Університет ім Тараса Шевченко, 1989-1994 факультет кібернетики, прикладна математика
Київський Національний Економічний Університет, 1995-1997, магістерська програма «Банківська Справа»
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, UK) 2003-2005 програма в сфері фінансового та управлінського обліку та аудиту

kmbs meeting point – важлива частина інноваційної навчальної програми “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств” для керівників і лідерів бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств, яка проводиться Києво-Могилянською бізнес-школою у співпраці з Програмою розвитку ООН та за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). Це серія зустрічей з провідними представниками держави, бізнесу та культури – власниками, чиновниками, митцями, філософами – мета яких розширити світоглядні горизонти сучасного управлінця.

Управління бізнес-об’єднанням|Посібник

0

Управління бізнес-об’єднанням: посібник / Вінніков О.Ю. – Київ: 2017 – 84 с.

Ключові теми, які розглядаються:

 • Право підприємців на об’єднання
 • Керівні принципи створення і діяльності об’єднань
 • Засади правового регулювання бізнес-об’єднань. Міжнародні договори. Акти національного законодавства.
 • Організаційно-правові форми бізнес-об’єднань.
 • Вимоги до найменування бізнес-об’єднань.
 • Цілі, завдання і напрями діяльності бізнес-об’єднань.
 • Правовий статус бізнес-об’єднань. Територіальний та всеукраїнський статуси бізнес-об’єднань.
 • Члени та учасники бізнес-об’єднань. Права та обов’язки учасників. Обмеження і припинення членства. Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) бізнес-об’єднань.
 • Органи управління бізнес-об’єднань. Допоміжні органи. Професійний розвиток у бізнес-об’єднаннях.
 • Прийняття рішень керівними органами бізнес-об’єднань. Процедури голосування. Внесення змін до установчих документів. Рекомендовані внутрішні документи.
 • Джерела активів (доходів) бізнес-об’єднань. Послуги для членів і підприємницька діяльність. Особливості оподаткування бізнес-об’єднань.
 • Доступ до звітності бізнес-об’єднань. Внутрішній контроль і незалежний аудит. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів. Захист від дискримінації та запобігання конфлікту інтересів. Відповідальність учасників бізнес-об’єднань.
 • Припинення бізнес-об’єднань (реорганізація, саморозпуск, примусова ліквідація, особливості розподілу активів).
 • Методичні рекомендації щодо державної реєстрації змін статутів бізнес-об’єднань.
 • Методичні рекомендації щодо укладання бізнес-об’єднаннями договорів про надання послуг.

Завантажити посібник “Управління бізнес-об’єднанням” 

Читати онлайн:

Посібник розроблено в рамках реалізації проекту Програми розвитку ООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).