English version
of SME platform

Дослідження ґендерної рівності в Україні

0

Докладний аналіз нових відкритих даних показує, в яких сферах існує «скляна стеля» для українських жінок-керівниць, і як традиційні ґендерні стереотипи продовжують впливати на економічну діяльність жінок.

Дослідження «Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні», підготоване Програмою розвитку ООН, базується на відкритих даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Документ підсумовує результати статистичного аналізу бази даних усіх зареєстрованих організацій (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців (понад 6 млн записів).

Методологія

Публікація відкритих державних даних та застосування інноваційних підходів до їхньої обробки дозволили вивчити відмінності у ситуації жінок і чоловіків на національному і обласному рівні, а також залежно від регіону, району, типу населеного пункту та видів економічної діяльності.

Хоча у публічно доступних файлах Мінюсту, опублікованих на порталі відкритих даних data.gov.ua, відсутнє окреме поле «стать», вони містять прізвище, ім’я та по батькові фізичних осіб-підприємців (ФОП) та керівників підприємств. Використовуючи спеціально розроблений алгоритм, дослідники змогли визначити стать, використовуючи для ідентифікації суфікси по батькові, наприклад -ович / -ич (іч) для чоловіків та -івна / -ївна для жінок.

Цей звіт є спробою краще зрозуміти ґендерний ландшафт та сформувати підґрунтя для вироблення політики і конкретних дій на різних рівнях для подолання ґендерної нерівності. Окрім дослідження ґендерного аспекту, проведення аналізу з використанням відкритих урядових даних є також добрим прикладом того, як інноваційний аналіз даних може впливати на формування політики і сприяти подоланню нерівності.

Основні висновки

1. Ґендерний дисбаланс є значним серед керівників організацій і майже відсутній серед підприємців

Загальне співвідношення чоловіків та жінок серед керівників організацій та підприємців — 60% до 40%. Приватне підприємництво в Україні є наближеним до ґендерного балансу (46% жінок серед ФОП), водночас жінки набагато рідше є керівниками підприємств чи організацій (зокрема урядових та різних неурядових організацій).

Cеред керівників підприємств жінки складають лише 30%.

2. Перелік видів діяльності підприємств, у складі керівництва яких переважають чоловіки або жінки, дуже обмежений

Втім, чоловік на керівній посаді у більш «жіночій» галузі — явище загалом більш поширене, ніж жінка-керівниця у більш «чоловічій» сфері.

Низка галузей є ґендерно збалансованими (44–55% керівників є жінками) — це готелі та ресторани (серед усіх суб’єктів), державне управління, мистецтво / спорт / розваги (серед юридичних осіб), операції з нерухомістю, охорона здоров’я, а також оптова та роздрібна торгівля (серед ФОП).

Рис. 4. Розподіл керівників та ФОП за статтю в межах кожної секції КВЕД

3. Жінки переважно керують у галузях, які співвідносяться зі стереотипами щодо традиційно жіночих видів діяльності у домогосподарстві та громаді

Єдиною галуззю, де переважають жінки-керівники — це освіта (69% керівників — жінки). Серед підприємців переважно «жіночою» є секція КВЕД «Інші послуги» (92% жінок-керівниць у класі 96.02 «Надання послуг перукарнями та салонами краси»).

У багатьох галузях є окремі види діяльності, де жінки-керівниці становлять більшість. Перелік цих галузей відтворює стереотипи щодо традиційно жіночих видів діяльності у домогосподарстві та громаді: освіта та догляд за дітьми, соціальна допомога (а також діяльність профспілок), готелі, ресторани, роздрібна торгівля продуктами харчування та одягом, пошиття одягу, салони краси, туризм, мистецтво та відпочинок, бухгалтерія (облік та аудит).

Рис. 5. Найпоширеніші види діяльності підприємств, які переважно очолюють жінки
 
Рис. 6. Найпоширеніші види діяльності підприємців, де переважають жінки

4. Чоловіки зазвичай очолюють транспортні, будівельні та сільськогосподарські організації

Галузі, де абсолютна більшість (понад 80%) керівників є чоловіками, — це транспорт, будівництво, сільське господарство, добувна промисловість та енергетика.

Якщо говорити про окремі види економічної діяльності в різних галузях, то переважно чоловіки очолюють підприємства, що займаються оптовою торгівлею, вирощуванням зернових, будівництвом, комплексним обслуговуванням об’єктів.

Також чоловіки керують більшістю громадських організацій та майже усіма релігійними організаціями.

Рис. 7. Найпоширеніші види діяльності підприємств, які переважно очолюють чоловіки

5. Заклади освіти очолюють переважно жінки, проте частка жінок-керівниць знижується відповідно до віку учнів

Жінки очолюють 98% закладів дошкільної освіти, 87% початкових шкіл і 68% закладів середньої освіти.

Рис.8. Частка жінок та чоловіків серед керівників освітніх закладів

6. У Києві частка жінок-керівниць суттєво менша, ніж в інших регіонах України

Загалом регіональні відмінності щодо частки жінок та чоловіків серед керівників є доволі незначними, окрім Києва, що суттєво вирізняється як за кількістю зареєстрованих ФОП та підприємств, так і за часткою чоловіків — 66% порівняно з 60%, що є середнім значенням для України.

Частка чоловіків-керівників та ФОП у столиці загалом вища, ніж у цілому по Україні як за рахунок більшої частки підприємств у Києві, так і внаслідок меншої представленості жінок у керівництві підприємств.

Рис. 9. Частка жінок серед керівників підприємств та підприємців в областях України

7. У малих містах частка жінок-керівниць та підприємниць є вищою

Керівництво організацій у великих містах більш ґендерно збалансоване, але значною мірою внаслідок того, що чоловіки частіше керують більш «жіночими» галузями. Водночас малі міста та села демонструють більш виражений ґендерний профіль галузей.

Серед підприємців частка жінок вища у невеликих містах за рахунок роздрібної торгівлі — серед жінок-підприємців у малих містах та селах цей вид діяльності домінує.

У більших містах жінки-підприємці урізноманітнюють діяльність, тому їхня частка в інших галузях є вищою.

Рис. 10. Частка жінок серед керівників підприємств та підприємців за типом та розміром населеного пункту

Хоча ця публікація відкриває чимало цікавих аспектів, що ілюструють становище жінок і чоловіків у бізнесі та громадянському суспільстві, залишається чимало інших аспектів ґендерної рівності, які потребують поглибленого аналізу та інтерпретації. Корисним для такого аналізу можу бути інноваційний інтерактивний інструмент, який було презентовано разом з цим звітом. У його основі — ті самі дані, що використовувалися для аналізу. Інструмент уможливлює поглиблені дослідження ґендерного профілю будь-якої секції, групи чи навіть класу в реєстрі ЄДРПОУ.

 

Завантажити повне послідження «Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні»

Дослідження “Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні” проведено ПРООН в Україні у співпраці з ГО «Ліга ділових та професійних жінок України» та Українським центром суспільних даних у рамках проекту «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств», що впроваджується за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Презентацію та експертну дискусію щодо результатів дослідження було організовано проектами ПРООН в Україні «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» та «Громадянське суспільство для розвитку демократії та прав людини» за фінансової підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань та Міністерства закордонних справ Данії.

Запис презентації можна переглянути на каналі YouTube.


Примітки:

1) Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) — статистичний реєстр підприємств в Україні, автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про підприємства та організації усіх форм власності, а також їх відокремлені підрозділи — філії, відділення, представництва тощо.

2) Слід зазначити, що дані, на яких базується представлене дослідження, мають низку обмежень.

Дані, які можна отримати з реєстру ЄДРПОУ

· Кількість зареєстрованих юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

· Інформацію про те, що певну діяльність зареєстровано як діяльність ФОП.

· Стать керівників та зареєстрованих підприємців.

· Інформацію про те, в яких галузях більшою чи меншою мірою жінки є керівниками та зареєстрованими підприємцями.

· Стать засновників та бенефіціарів юридичних осіб (тільки з серпня 2017 року).

Дані, які неможливо отримати з реєстру ЄДРПОУ

· Масштаби діяльності (обіг коштів чи кількість співробітників).

· Інформацію про «неформальний сектор». ЄДРПОУ містить дані тільки про зареєстрованих юридичних осіб та ФОП.

· Інформацію про те, чи є особа дійсно підприємцем і має власну справу, чи є працівником, оформленим як ФОП.

· Інформацію про стать власників підприємств — юридичних осіб або частку власності, яка належить жінкам, та участь жінок в управлінні на інших посадах, ніж керівник.

· Інформацію про те, в яких галузях працює більше жінок, більше чи менше вони заробляють.

3) Міністерство юстиції України розпочало публікацію інформації про засновників та бенефіціарів юридичних осіб (як частини відкритого набору даних ЄДРПОУ) з кінця серпня 2017 року. Набір даних, який використовувався для звіту “Жінки та чоловіки на керівних посадах в Україні”, було опубліковано в червні 2017 року, і він ще не містить такої інформації.

Джерело інформації www.ua.undp.org

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments:

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

kayseri escort aydın escort denizli escort çanakkale escort bursa escort