English version
of SME platform

Академія бізнес-об’єднання

banner_SME_BMO

Академія бізнес-об’єднання (Академія БО) – це каталог освітніх матеріалів для керівників, лідерів, фахівців та активістів членських бізнес-об’єднань малого й середнього бізнесу, а також для всіх, хто цікавиться питаннями розвитку сектору МСБ в Україні та прагне реальних змін.

Членські бізнес-об’єднання – це об’єднання підприємців (торгово-промислові палати, бізнес асоціації, бізнес клуби, клуби роботодавців, тощо), які управляються своїми членами (учасниками) і не мають на меті одержання прибутку. Цілі їх діяльності – захист прав і законних інтересів, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, ефективні комунікації з державними органами щодо створення сприятливих умов для бізнесу в Україні, забезпечення доступу до консультацій та інших професійних послуг

Тут ви знайдете посібники, відео-курси, записи практичних занять та лекцій від провідних українських експертів, викладачів бізнес-шкіл, практиків із бізнесу. Це ексклюзивні матеріали, які було розроблено в рамках реалізації проекту ПРООН «Зміцнення бізнес-об’єднань малих і середніх підприємств» з урахуванням специфіки діяльності членських бізнес-об’єднань в Україні. Навчальні матеріали містять безліч ідей, інструментів та покрокових інструкцій, які легко застосувати на практиці для розвитку вашої організації.

Тематика навчальних матеріалів

 

Про проект «Зміцнення бізнес-обєднань малих і середніх підприємств»

About_Project (2)

 

Компонент 1: Зміцнення організаційного потенціалу бізнес-об’єднань та підтримка впровадження належних принципів управління.

Компонент 1: Зміцнення організаційного потенціалу бізнес-об’єднань та підтримка впровадження належних принципів управління.

 • Попередня оцінка бізнес-об’єднань для визначення реального стану організаційного середовища приватного сектору в Україні, і відповідно забезпечення базисних показників для діяльності програми.
 • Тренінги з розвитку спроможності для запровадження та підтримки належних принципів управління, зокрема, належної організаційної структури, процесів і звітності, оптимізації внутрішніх процедур, а також встановлення зв’язків і створення мереж із іншими відповідними організаціями.

 

Компонент 2: Зміцнення спроможності бізнес-об’єднань щодо надання послуг.

Компонент 2: Зміцнення спроможності бізнес-об’єднань щодо надання послуг.

 • Оцінка послуг з розвитку бізнесу в обраних бізнес-об’єднаннях (потенціал щодо ефективного надання необхідних послуг і розробки інноваційних бізнес-рішень, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності МСП).
 • Розробка та проведення програми консультування та розвитку спроможності для обраних бізнес-об’єднань з метою розширення та вдосконалення надання ними послуг для МСП.
 • Розробка та надання індивідуалізованої підготовки/коучингу вибраним бізнес-об’єднанням для вирішення конкретних потреб організації розвитку та розвитку спроможності.
 • Сприяння встановленню зв’язків і мереж між МСП (учасниками), а також між МСП та іншими відповідними організаціями в рамках бізнес-форумів та круглих столів; обмін інформацією між компаніями, зв’язок із консалтинговими об’єднаннями, тощо.
 • Створення платформи, спрямованої на МСП, з метою консультацій зацікавлених сторін та проведення адвокаційних кампаній.

 

Компонент 3: Зміцнення адвокаційної діяльності та посередницького потенціалу бізнес-об’єднань для налагодження ефективної співпраці з органами влади на всіх рівнях.

Компонент 3: Зміцнення адвокаційної діяльності та посередницького потенціалу бізнес-об’єднань для налагодження ефективної співпраці з органами влади на всіх рівнях.

 • Проведення досліджень і початковий аналіз комунікаційних потреб бізнес-об’єднань.
 • Визначення адвокаційних цільових показників бізнес-об’єднань.
 • Проектування, розробка та організація навчання з питань проведення досліджень і зіставлення даних, а також щодо аналізу та презентації даних для керівників бізнес-об’єднань з метою ефективного прийняття рішень.
 • Надання підготовки бізнес-об’єднанням щодо розробки пропозицій для подання до Уряду.
 • Розроблення та проведення цілеспрямованої професійної підготовки з метою зміцнення потенціалу бізнес-об’єднань у посередництві між інтересами уряду та учасників.
 • Підготовка бізнес-об’єднань до самостійного врегулювання конкретних питань в рамках їхньої компетенції.

 

Компонент 4: Посилення основних державних структур.

Компонент 4: Посилення основних державних структур.

 • Оцінка існуючих потреб і прогалин основних учасників з боку держави з метою подальшого надання допомогти їм щодо конструктивної взаємодії з приватним сектором і підтримання ефективного діалогу.
 • Розробка структури співпраці з основними учасниками з боку держави.
 • Організація навчання і підготовки урядових органів, спрямованих на відкриття процесу прийняття рішень для приватного сектору та залучення МСП до процесу прийняття рішень.

 

Швейцарське бюро співробітництва в Україні. У 1997 році Швейцарія та Україна уклали двосторонню угоду щодо технічної співпраці, в рамках якої в Києві було відкрито Швейцарське бюро співробітництва для координації та підтримки програм в Україні. Швейцарське бюро співробітництва в Україні діє від імені трьох державних організацій – Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC) та Відділу безпеки людини (HSD), які входять до складу Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії, та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), який є частиною Федерального Департаменту Швейцарії з економічних питань. Швейцарська програма співробітництва в Україні на 2015 – 2018 рр. спрямована на підтримку чотирьох основних напрямків: сталий економічний розвиток, стале використання енергоресурсів та міський розвиток, врядування та відновлення миру, а також здоров’я. Окрім того, Швейцарська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в регіони та цільовим групам, які постраждали від конфлікту на сході України. Підтримка гендерної рівності та належного врядування залишаються важливими наскрізними темами стратегії співробітництва і доповнені чутливим до конфліктів підходом в управлінні програмою. Річний бюджет Швейцарської програми співробітництва в Україні сягає 25 мільйонів швейцарських франків.

Деталі на сайті

Програма розвитку ООН є глобальною мережею ООН в галузі розвитку. ПРООН тісно співпрацює з усіма верствами суспільства та допомагає країнам розбудовувати спроможність протистояти кризам, розвивати та підтримувати економічне зростання, спрямоване на покращення життя кожної людини. Організація працює у 170 країнах та пропонує рішення та глобальне бачення з урахуванням специфіки місцевого розвитку з метою розширення прав та можливостей людей та підвищення життєздатності держав. ПРООН працює над подоланням бідності, нерівності та соціальної ізоляції та виступає на захист прав людини та розширення прав і можливостей жінок та представників вразливих груп.

Деталі на сайті